Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij als school erg belangrijk. U mag van ons verwachten, dat wij u voortdurend op de hoogte blijven houden van de ontwikkeling van uw kind. Zowel op het gebied van de leerprestaties als op sociaal-emotioneel vlak. Contact en communicatie is tweerichtingsverkeer. Wij hebben u als ouder nodig om kind optimaal te kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. We vragen daarom aan onze ouders om mee te denken, mee te leven en mee te helpen.

Oudercontactmomenten

Op een aantal vaste momenten gedurende het schooljaar gaan we met ouders het gesprek aan, zoals:
  • Huisbezoek voordat uw kind bij ons op school komt, dit is zo’n zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt.
  • Oudergesprek in september dat gaat over de eerste start en kennismaking.
  • Oudergesprek in februari en mei over de ontwikkeling en resultaten.

Vanaf groep 4 mogen de leerlingen ook bij het ‘oudergesprek’ zitten. Het is dus eigenlijk dan geen oudergesprek maar een ouder-kindgesprek. Zo wordt en is het kind mede-eigenaar van zijn of haar ontwikkeling.

Uiteraard kunnen ouders ook op andere momenten met ons het gesprek aangaan over hun kind. Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. U kunt ons te allen tijde gerust persoonlijk benaderen, mailen of bellen. Wanneer u een afspraak maakt bent u ervan verzekerd dat wij de tijd nemen voor een gesprek.
Ook organiseren wij een informatieavond en soms ook ouderavonden gedurende het schooljaar. Deze zijn bedoeld om u mee te nemen in ontwikkelingen of projecten waar we mee bezig zijn.

Wij hebben ook een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Daarnaast helpen er ouders het hele jaar door met allerlei hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld om uitjes te begeleiden, het uitdelen van het fruit of bij andere activiteiten te helpen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT