Opleidingsschool

De van Asch van Wijckschool is door de Marnix Academie gecertificeerd als opleidingsschool. Het doel van de certificering is dat we samen met de Marnix Academie kwalitatief goede leerkrachten opleiden. De Marnix Academie zorgt voor de theorie, wij zijn verantwoordelijk voor het praktijkleren.

Ieder schooljaar lopen er verschillende studenten stage in onze groepen. In ons partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden op een professionele wijze begeleid door de mentoren (de leerkrachten). Zij begeleiden de studenten door feedback te geven en de studenten te begeleiden in hun leerproces. Tevens heeft de Van Asch van Wijckschool een ICO-er (intern coördinator opleiden). De ICO-er is medeverantwoordelijk en heeft de coördinatie van de praktijkbeoordeling van de student. De ICO-er is het aanspreekpunt en bezoekt o.a. lessen, geeft feedback, houdt intervisiemomenten en ondersteunt mentoren. Romy Snel vervult op onze school deze functie. Zij is in ieder geval te bereiken op maandag, woensdag en donderdag op ons schooltelefoonnummer, na 14 uur.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT