Als school hebben we een meerjarenplan: ons schoolplan. Dit is een document waarin we beschrijven wat we de komende 4 jaar willen bereiken. De doelen hieruit worden doorvertaald naar een operationeel jaarplan. Zo werken we doelgericht en stapsgewijs met onze ambities.  Hieronder staat de link naar het schoolplan.

schoolplan 2020-2024
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT