Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch of via onderstaand formulier een afspraak maken voor een informatieochtend. Elke maand wordt er een informatieochtend georganiseerd.  Mocht dit niet uitkomen dan kunt u ook een aparte afspraak maken. Geef hierbij aan wat de geboortedatum van uw kind is en of het een aanmelding voor groep 1 betreft of dat het om zij-instroom gaat.

Ons streven is om maximaal 28 kinderen in een groep te plaatsen. Bij dit aantal kunnen wij een goede onderwijskwaliteit waarborgen. Soms komt een groep daar iets boven, dit komt dan door de doorstroom van groep 2 naar 3 en eventuele doublures. Als in een groep 28 kinderen zitten worden daar geen zij-instromers meer aangenomen. 

DE AANMELDPROCEDURE IS AANGEPAST PER JULI 2020. OUDERS DIE HUN KIND REEDS HEBBEN INGESCHREVEN BIJ ONS BEHOUDEN HUN PLEK. U HOEFT ZICH NIET OPNIEUW IN TE SCHRIJVEN.

Aanmelden voor groep 1

Na kennismaking kunt u uw kind op de belangstellingslijst plaatsen.

Registratie kinderen tot 3 jaar:

Ouders hebben de mogelijkheid hun belangstelling voor de school kenbaar te maken middels onderstaand registratieformulier. Wij verzoeken u eerst een rondleiding mee te maken zodat u al een gedegen keuze kunt maken. Er is plek voor zo'n 8 kinderen per kwartaal. Deze registratie van belangstelling wordt NIET automatisch omgezet in een aanmelding


registratieformulier Van Asch van Wijckschool.docx

 

U kunt het formulier uitprinten en ondertekend sturen naar

Basisschool Van Asch van Wijck
t.n.v. Katinka van der Wal
Louis Couperusstraat 85
3532 CX Utrecht

U kunt het formulier ook mailen naar directie@aschvanwijckschool.nl

Als uw belangstellingsformulier bij ons binnen is krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Als u een aanmelding via het belangstellingstellingsformulier heeft gedaan, wordt u rond de 3e verjaardag van uw kind door ons benaderd of u uw belangstelling wilt overzetten in een definitieve aanmelding. Als er teveel belangstellenden zijn dan wordt er geloot. Dit geschiedt per kwartaal. Afgelopen jaren was de belangstelling vaak groter dan het aantal plaatsen. De kinderen die kunnen worden toegelaten ontvangen dan inschrijfformulier. Na deze inschrijving heeft uw kind een definitieve plek op onze school.

Als uw kind is aangenomen op de Van Asch van Wijck, krijgt u zo'n zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor een huisbezoek. U leert dan de leerkracht(en) van uw kind kennen en krijgt alle praktische informatie die nodig is om uw kind plezierig te laten starten op onze school!

Informatieochtenden 2020-2021:


Ivm de Coronamaatregelen worden er momenteel geen rondleidingen gegeven met een grote groep. t/m januari 2021 worden er ook geen individuele rondleidingen gegeven. Neem contact op voor een afspraak. 
 
begintijd: 9.00 uur

  • dinsdag 15 september 2020 (gaat niet door ivm coronamaatregelen) 
  •  dinsdag 13 oktober 2020  (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  maandag 9 november 2020  (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  dinsdag 8 december 2020  (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  dinsdag 12 januari 2021 (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  donderdag 11 februari 2021 (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  dinsdag 9 maart 2021 (gaat niet door ivm coronamaatregelen)
  •  maandag 26 april 2021
  •  donderdag 24 juni 2021

Aanmelden groep 2 t/m 8

Het kan zijn dat u - bijvoorbeeld wegens verhuizing- op zoek bent naar een andere school. U neemt dan contact met ons op. Wij kijken of er een plek is in de betreffende groep. Als er plek is wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook is er altijd contact tussen de Intern Begeleider van onze school en de Intern Begeleider van de huidige school. Plaatsing vindt altijd na een vakantie plaats ivm de rust in de groep. Aanmelden informatieochtend of maken van een afspraak

Via onderstaand contactformulier kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak of het aanmelden voor een informatieochtend. Vermeld altijd de geboortedatum van uw kind hierbij.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl