Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch of via onderstaand formulier een afspraak maken voor een informatieochtend. Elke twee weken wordt er een informatieochtend georganiseerd.  Mocht dit niet uitkomen dan kunt u ook een aparte afspraak maken. Geef hierbij aan wat de geboortedatum van uw kind is en of het een aanmelding voor groep 1 betreft of dat het om zij-instroom gaat.

Ons streven is om maximaal 28 kinderen in een groep te plaatsen. Bij dit aantal kunnen wij een goede onderwijskwaliteit waarborgen. Soms komt een groep daar iets boven, dit komt dan door de doorstroom van groep 2 naar 3 en eventuele doublures. Als in een groep 28 kinderen zitten worden daar geen zij-instromers meer aangenomen. .

 

Aanmelden voor groep 1

 

Per schooljaar hebben wij 35 plekken beschikbaar. Inschrijven gaat per kwartaal. Zie hieronder de procedure. 
 

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018

 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Het aanmelden kan in het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt. Meer informatie hierover vindt u via de website: 
https://naardebasisschool.utrecht.nl/

 

 

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Als meer kinderen zich aanmelden dan dat er plaatsen zijn op onze school, wordt er geloot. We plaatsen altijd eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl

 

Zo hebben broertjes en zusjes voorrang, mits op tijd aangemeld. U moet dus al uw kinderen apart aanmelden.

 

 

 

Wij vinden het van groot belang dat u een weloverwogen keuze maakt. Wij verwachten dan ook dat u vóór uw aanmelding een bezoek brengt aan onze school. Zo weet u wat voor school wij zijn en wij weten welke gezinnen belangstelling hebben. Maak daarom een afspraak voor een rondleiding (zie hieronder meer informatie). 

 


Rondleidingen

 

Eens in de drie weken kunt deelnemen aan een rondleiding. Dit zal met een kleine groep ouders zijn waardoor u een goed beeld krijgt en er voldoende ruimte is voor u om vragen te stellen en kennis te maken.  Wij vragen u om zich aan te melden voor een rondleiding: u kunt hiervoor bellen naar de school 030  2930156 of mailen naar administratie@aschvanwijckschool.nl. De rondleidingen starten om 9.00 uur en duren zo'n drie kwartier. Daarna is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en kunt u nog vragen stellen.  

Data rondleidingen:  we starten om 9.00 uur.

 


maandag 4 september 2023  
dinsdag 19 september 2023 
vrijdag 6 oktober 2023  
donderdag 26 oktober 2023  
maandag 13 november 2023 
vrijdag 1 december 2023 (English)
dinsdag 19 december 2023 
donderdag 18 januari 2024
maandag 5 februari 2024 
dinsdag 27 februari 2024
vrijdag 8 maart 2024
donderdag 28 maart 2024
maandag 15 april 2024
vrijdag 17 mei 2024
dinsdag 4 juni 2024
donderdag 27 juni 2024 

 
 

 

Na inschrijving...

 

Als uw kind is aangenomen op de Van Asch van Wijck, krijgt u zo'n zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor een huisbezoek. U leert dan de leerkracht(en) van uw kind kennen en krijgt alle praktische informatie die nodig is om uw kind plezierig te laten starten op onze school!

 

Aanmelden groep 2 t/m 8

 

Het kan zijn dat u - bijvoorbeeld wegens verhuizing- op zoek bent naar een andere school. U neemt dan contact met ons op. Wij kijken of er een plek is in de betreffende groep. Als er plek is wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook is er altijd contact tussen de Intern Begeleider van onze school en de Intern Begeleider van de huidige school. Plaatsing vindt in principe altijd na een vakantie plaats i.v.m. de rust in de groep. 

 

 

 

 

 


 

Maken van een afspraak

Via onderstaand contactformulier kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Vermeld altijd de geboortedatum van uw kind hierbij.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT