Alle medewerkers op onze school voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen op de Asch van Wijckschool.

Informele procedure: als er iets is, gaat u eerst naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u altijd bij de directeur terecht. Wij maken graag een afspraak voor een gesprek met u als u zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.

           

PCOU Willibrord hanteert een klachtenprocedure. De kunt u bekijken middels deze link Regeling klachten PCOU Willibrord

Op onze school is er een vertrouwenspersoon.  Dit is Eva Veenstra. Mocht u een klacht hebben of de vertrouwenspersoon om een andere kwestie willen spreken dan kan dit. U kunt dan contact opnemen via het mailadres: e.veenstra@aschvanwijckschool.nl.  

 

Het schoolbestuur heeft ook een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. Onze externe vertrouwenspersoon is Dorine Gerritsma. Zij is te bereiken per mail: dorinegerritsma@hotmail.com. De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT