Wie zijn wij?

 • Wij zijn een gezellige, actieve school met een betrokken sfeer waarbij iedereen elkaar kent
 • Wij zijn een open, enthousiast en ontwikkelingsgericht team met hart voor onderwijs en kinderen
 • Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, creatieve vorming en muziek (kunst & cultuur) en Rots en Water, een ambulant begeleider vooverrijkingsonderwijs en twee leerkrachtondersteuners 
 • Wij geven onze kinderen een stevig basis d.m.v. Rots & Water training vanaf groep 3 
 • Er zijn creatieve ateliers met kerst en pasen 
 • Er is een grote ouderbetrokkenheid
 • Wij zijn een Cultuurprofielschool en besteden extra aandacht aan muziek, beeldende vorming, dans, drama en kunstbeschouwing (o.l.v. een vakdocent)
 • Wij werken met schoolbrede thema's. Op een ontdekkende en onderzoekende manier wordt o.a. wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming aangeboden. Tot en met groep 3 wordt gewerkt met betekenisvolle hoeken. 
 • Wij werken vanuit een stevige visie, waarbij onze kernwaarden ingebed zijn
 • Wij zijn een school met aandacht voor Coöperatief Leren waarbij kinderen oog en oor hebben voor elkaar en op een constructieve manier leren samenwerken
 • Wij zijn een Vreedzame school en een Gezonde School (tijdens de ochtendpauze wordt fruit gegeten en de lunch is gezond) 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT