Wie zijn wij?

 • Wij zijn een gezellige, actieve school met een prettige sfeer waarin iedereen elkaar kent
 • Wij zijn een sprankelend, ontwikkelingsgericht team met hart voor kinderen en onderwijs
 • Wij hebben talentvolle, gemotiveerde leerlingen met oog voor elkaar
 • Wij werken met een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en creatieve vorming.
        Daarnaast hebben we een ambulant begeleider voor de verrijkingsstof en een leraarondersteuner
        in de onderbouw.  
 • Wij hebben een grote ouderbetrokkenheid
 • Wij zijn een Cultuurprofielschool en besteden extra aandacht aan kunstzinnige vorming en 
         creatieve vakken, dit onder leiding van een vakdocent.
 • Wij werken met schoolbrede thema's op een ontdekkende en onderzoekende manier, tot en met             groep 4 spelen en leren wij ook in betekenisvolle hoeken. Vanaf groep 3 werken we op een 
         onderzoekende en ontwikkelingsgerichte manier aan Wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming
 • Wij zijn een Gezonde school met elke dag fruit en we stimuleren het drinken van water
 • Wij werken vanuit onze kernwaarden en zijn een Vreedzame school, waar ieder kind mag zijn!
 • Wij leren kinderen op een constructieve manier samenwerken door middel het principe van
         Coöperatief Leren
 • Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT