Sinds januari 2019 hebben wij ook een Peuterspeelgroep! Hier komen kinderen van 2 tot 4 jaar bij elkaar om samen te spelen. De peutergroep wordt geleid door Ludens. Ludens verzorgd ook de buitenschoolse opvang voor onze school. 

Aanmelden

Met het inschrijfformulier op www.ludens.nl kunt u uw kind aanmelden. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing, ip@ludens.nl of 030 – 2567070.

Kosten

Voor de meest actuele informatie over tarieven kunt u terecht op onze site. Peuter opvang valt binnen de Wet Kinderopvang. U komt dus in aanmerking voor de ‘Kinderopvangtoeslag’ van de belastingdienst. Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen: ouders met een laag inkomen betalen weinig en ouders met een gemiddeld of hoger inkomen betalen wat meer. Zo is kinderopvang niet duur meer.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl